Home

Firma DROS zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców od 1983 roku. 

Do produkcji przetworów wykorzystywane są warzywa, które pochodzą z gospodarstwa rolnego, należącego do właściciela firmy, a także od okolicznych rolników co daje gwarancję świeżości i najwyższej jakości.

Firmę wyróżnia tradycyjną produkcja na konserwantach naturalnych (cukier, sól, ocet) lub bez konserwantów, na przepisach (recepturach) wytwarzanych tradycyjnym, domowym sposobem.
 

Aktualności


Ogórki kwaszone spod Wielunia wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych.

Krajowa lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Wiek udowodnić należy za pomocą uźródłowionych przekazów książkowych, fotograficznych, czy nagraniowych. Gdy warstwa przekazu jest uboga, wnioskodawca przeprowadzić może badania etnograficzne, np. rozmowy ze starszymi osobami – świadkami spożycia danego specjału. Produkt ubiegający się o taki wpis (występuje o niego producent) powinien stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pod nazwą „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwijanie działalności gospodarcze” mająca na celu „Podwyższenie konkurencyjności firmy i wzrost dochodu z zachowaniem jakości i tradycji produktów poprzez zakup nowych energooszczędnych maszyn i zatrudnienie 1 osoby.”

Współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w Środki trwałe poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwesrtująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu utrzymanie umów długoterminowych z producentami rolnymi na zakup surowca poprzez wybudowanie magazynu wyrobów gotowych z chłodnią z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych do nowych maszyn i urządzeń oraz całego zakładu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.